Social Infrastructure Consultant Technical ExpertВакансия в архиве

Уровень зарплаты
з/п не указана
Город
Краматорск
Требуемый опыт работы:
3–6 лет

Classification: Consultant

Duration of Appointment: 4 months (with possibility of extension)

Estimated Start Date: as soon as possible

Посада:

Класифікація : Консультант

Термін працевлаштування: 4 місяці (з можливістю продовження)

Приблизна дата початку: Якомога швидше

Nature of Consultancy: Under the overall supervision of the Emergency and Stabilization Programme Coordinator, and the direct supervision of the Emergency and Stabilization Specialist, the successful candidate will assist in the effective implementation of project “Reconciliation Support and Community Development in the Conflict-Affected Communities of the Donbass” funded by the Government of Japan and implemented by IOM.

The position is related to the provision of complex follow-up support of reconstruction works on the social infrastructure objects to be conducted in 9 communities in government controlled areas of Donetsk and Lugansk regions including regular monitoring, communication with the contractors and preparation of the appropriate project reports.

Core Functions / Responsibilities:

 1. Provide expertise assistance to the communities during the project development stage, namely to conduct the technical examination of the buildings, provide the conclusion on the current condition of the building;
 2. Provide expertise to IOM during the procurement of reconstruction services of the selected social infrastructure objects, including the development of the terms of reference for such type of works;
 3. Provide expertise to IOM during the actual construction works performance in the communities;
 4. Provide expertise to all parties on required characteristics for Construction Companies during selection process;
 5. Advise all parties on how to comply with Ukrainian legislation and standards;
 6. Consult with IOM on necessary and appropriate footsteps to be taken by each party involved;
 7. To regularly monitor the reconstruction works on the selected social infrastructure objects, ensure compliance with the relevant TORs;
 8. Responsible for direct communication between the selected construction company – contractor and community representatives to agree on outstanding issues and resolve potential problems connected with the reconstruction works on the social infrastructure objects;
 9. Make proposals for optimization and improvement of the existing ToRs for reconstruction works.
 10. Provide regular visits to the social infrastructure objects during the ongoing construction works and provide IOM with regular status reports on the state of evaluation, which will include recommendations for further actions on reconstruction works.
 11. Perform such other duties as may be assigned.

Requirements:

Education:

 • Diploma on complete higher education in engineering, architecture or related field from an accredited academic institution is required;
 • High level of computer literacy.

Experience and Competences:

 • Significant experience of working with Ukrainian legislation and standards in construction sphere;
 • At least five years of experience in professionally responsible architecture and engineering area is required;
 • Excellent communication, interpersonal and organizational skills;
 • Fluency in Ukrainian and Russian is required. Knowledge of English is an asset.

How to apply:

Interested candidates are invited to submit their CV (contains names and contact information of three referees) and cover letter.

Please, indicate the position you are applying for in the subject line of your message.

Closing date for applications is 13 June 2017, however interested candidates are strongly encouraged to apply sooner.

Only shortlisted candidates will be contacted.

Консультант з питань соціальної інфраструктури – технічний експерт

Суть консультативної діяльності: під загальним керівництвом Програмного координатора Відділу з надзвичайних ситуацій та стабілізації та безпосереднім керівництвом Спеціаліста проекту відділу з питань надзвичайних ситуацій та стабілізації, успішний кандидат буде сприяти ефективному впровадженню проекту «Підтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі», що фінансується Урядом Японії та впроваджується МОМ.

Посада передбачає повний супровід виконання ремонтних робіт, що будуть проводитись у 9 громадах на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних Уряду України, включаючи регулярний моніторинг, комунікацію із підрядниками та підготовку відповідної проектної звітності.

Основні функціональні обов’язки:

 1. Надавати експертну підтримку громадам на етапі розвитку проекту, а саме здійснювати технічну оцінку споруд, надавати висновки щодо стану будівлі;
 2. Забезпечувати МОМ експертною оцінкою під час закупівлі послуг з проведення ремонтних робіт на визначених об’єктах соціальної інфраструктури, включаючи розробку технічного завдання для такого типу робіт;
 3. Надавати МОМ експертну оцінку стану будівельних робіт в громадах;
 4. Надавати експертну оцінку всім сторонам щодо необхідних характеристик при виборі будівельної компанії підрядника;
 5. Надавати консультації залученим сторонам щодо відповідності законодавству та стандартам України;
 6. Радитись з МОМ щодо необхідних та правильних кроків для залучених до процесу сторін;
 7. Здійснювати на постійній основі моніторинг виконання ремонтних робіт на визначених об’єктах соціальної інфраструктури, слідкувати за дотриманням вимог відповідних технічних завдань;
 8. Відповідати за безпосередню комунікацію між обраною будівельною компанією – підрядником та представниками громад з метою узгодження відкритих питань та вирішення можливих проблем, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт на об’єктах соціальної інфраструктури;
 9. Вносити пропозиції щодо оптимізації та вдосконалення існуючого технічного завдання, за яким впроваджуються ремонтні роботи;
 10. Регулярно відвідувати об’єкти соціальної інфраструктури під час проведення ремонтних робіт та надавати МОМ регулярні звіти про хід робіт, що міститимуть рекомендації щодо подальших дій в рамках виконання ремонтних робіт.
 11. Виконувати інші подібні функції, що можуть бути визначені.

Необхідні професійні навики та досвід

Освіта

 • Диплом про отримання повної вищої освіти у сфері інжинірингу, архітектури або аналогічного напрямку з акредитованого вищого навчального закладу;
 • Високий рівень комп’ютерної грамотності.

Досвід

 • Значний досвід роботи з українським законодавством та стандартами у сфері будівництва;
 • 5 років професійно відповідальної архітекторської та інжинірингової діяльності;
 • Досконалі комунікативні, міжособистісні та організаційні навики;
 • Здатність працювати ефективно та спокійно в стресових ситуаціях.

Мови

 • Досконале знання української та російської мови, знання англійської мови є перевагою.

Порядок подання:

Зацікавлені кандидати запрошуються надсилати свої резюме (яке має містити імена та контактні деталі трьох осіб, що можуть дати рекомендації) та супровідний лист.

Будь-ласка, в темі повідомлення вказуйте посаду, на яку ви подаєтесь.

Останній термін подачі резюме – 13 червня 2017.

МОМ зв’яжеться лише з кандидатами, що пройдуть попередній відбір.

Тип занятости

Полная занятость, полный день
Отклик направлен работодателю

Сопроводительное письмо к отклику

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено
Произошла ошибка, попробуйте ещё раз

Вакансия в архиве